Cập Nhật Dịch Vụ
Sẽ được áp dụng từ ngày 25 tháng 6 năm 2023

Độ tin cậy là trọng tâm trong lần cập nhật dịch vụ xe buýt và đường sắt Metro mới nhất của chúng tôi. 65 lịch trình các ngày thường trong tuần, 43 lịch trình Thứ Bảy và 42 lịch trình Chủ Nhật đối với xe buýt đã được cập nhật để cải thiện độ tin cậy. Lịch trình tàu điện ngầm B/D cũng sẽ được cập nhật.

Tải xuống bản tóm tắt ở định dạng PDF về các cập nhật dịch vụ mới nhất có sẵn bằng các ngôn ngữ sau:

a photo of Metro buses
2

Westwood to USC

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
4

Santa Monica to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
10

West Hollywood to Avalon Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
14

Cedars Sinai Medical Center to Washington / Fairfax

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
16

West Hollywood to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Line 16 sẽ mở rộng ra phía đông đến Alameda St. ở Downtown LA qua 6th St. (về phía đông) và 5th St. (về phía tây).
Lý do: Thêm dịch vụ cho hành khách ở phía đông Downtown LA.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 16
Cập nhật: Line 16 sẽ tăng tần suất phục vụ lên 15 phút/chuyến từ 10 giờ tối đến nửa đêm vào các ngày thường trong tuần và cuối tuần, đi về phía đông.
Lý do: Đã bổ sung thêm chuyến để hành khách không phải di chuyển trên các xe buýt đông đúc.
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
18

Wilshire / Western Station to Montebello Metrolink Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
20

Westwood / Santa Monica to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
28

Century City to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
30

Pico Rimpau Transit Center to Indiana Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Với việc khai mở đường sắt nội thị Regional Connector và E Line sẽ phục vụ East LA, các chuyến của Line 30 sẽ không còn hoạt động ở phía đông Little Tokyo đến Union Station hoặc Indiana Station. Line 106 sẽ tiếp tục hoạt động trên 1st St. giữa Indiana Station và Little Tokyo. Tất cả các chuyến trên Line 30 sẽ hoạt động vào các ngày thường trong tuần và cuối tuần giữa Little Tokyo và Pico Rimpau Transit Center.
Lý do: Tránh trùng lặp Regional Connector và E Line mới trong khi duy trì xe buýt 106 tại địa phương cho 1st St.
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
33

Santa Monica to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
37

Cedars Sinai Medical Center to Washington / Fairfax

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
40

South Bay / Redondo Beach Transit Center to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
45

Harbor Freeway Station to Lincoln Heights

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
48

West Hollywood to Avalon Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
51

CSU Dominguez Hills to Westlake / MacArthur Park Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
Cập nhật: Các chuyến trên Line 51 khởi hành/kết thúc tại Downtown LA sẽ bao gồm các điểm dừng về phía tây, đi xa đến 7th/Bixel St.
Lý do: Bổ sung các chuyến phục vụ các điểm dừng 7th/Bixel ở phía tây Downtown LA để thuận tiện cho hành khách.
Cập nhật: Thay đổi nhỏ về tần suất vào Thứ Bảy, vui lòng kiểm tra lịch trình.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
53

CSU Dominguez Hills to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
55

Willowbrook / Rosa Parks Station to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
60

Artesia Station to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
62

Hawaiian Gardens to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
66

Wilshire Center to Montebello Metrolink Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
70

Downtown LA to El Monte

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
76

Downtown LA to El Monte

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
78

Downtown LA to Arcadia

Lịch trình mới
Cập nhật: Line 78 được điều chỉnh để chạy 20 phút/chuyến vào cuối tuần.
Lý do: Điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp với lượng hành khách và Kế Hoạch Xe Buýt NextGen (NextGen Bus Plan).
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
81

Eagle Rock to Harbor Freeway Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
90

Downtown LA to North Hollywood

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
92

Downtown LA to Sylmar Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Tất cả các chuyến trên Line 92 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào các ngày thường trong tuần sẽ được mở rộng để phục vụ đoạn Burbank-Sylmar. Dịch vụ trên đoạn này sẽ được tăng tần suất lên 20 phút/chuyến.
Lý do: Cải thiện tần suất để giảm thời gian hành khách phải chờ đợi giữa Burbank và Sylmar vào các ngày thường trong tuần.
Cập nhật: Line 92 bổ sung điểm dừng mới về phía nam trên Spring St, bên trái 6th St.
Lý do: Cải thiện khả năng tiếp cận Downtown LA.
94

Downtown LA to North Hollywood

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần và Thứ Bảy đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
102

LAX City Bus Center to South Gate

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
106

Monterey Park to Montebello

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
108

Marina Del Rey to Pico Rivera

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Thứ Bảy đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
110

Playa Vista to Bell Gardens

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
111

LAX City Bus Center to Norwalk Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Line 111 giờ sẽ đi đến/từ LAX City Bus Center qua Arbor Vitae và Jetway, không còn phục vụ 96th St. và Airport Bl.
Lý do: Thay đổi lộ trình dài hạn để tránh các con đường bị đóng do hoạt động xây dựng.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 111
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
115

Playa Del Rey to Norwalk

Lịch trình mới
Cập nhật: Xe buýt trên Line 115 sẽ quay đầu tại Playa Del Rey qua Vista Del Mar, Pacific Av và Culver Bl.
Lý do: Khôi phục lộ trình ngắn hơn cho hành khách sau khi hoạt động xây dựng hoàn tất.
120

Aviation / LAX Station to Whittwood Center

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
128

Compton Station to Cerritos Towne Center

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
134

Downtown Santa Monica Station to Malibu

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
150

Chatsworth to Encino

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
152

West Hills Medical Center to North Hollywood Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
155

Burbank Station to North Hollywood Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
161

Thousand Oaks to Canoga Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
162

Woodland Hills to North Hollywood

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
164

West Hills to Burbank

Lịch trình mới
Cập nhật: Thay đổi nhỏ về tần suất vào các ngày thường trong tuần, vui lòng kiểm tra lịch trình.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
166

Chatsworth to Sun Valley

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
167

Chatsworth Station to Studio City

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
169

Warner Center to Burbank Airport

Lịch trình mới
Cập nhật: Dịch vụ vào cuối tuần trên Line 169 sẽ mở rộng ra ngoài Saticoy St/Topanga Canyon Bl đến Canoga Station.
Lý do: Cải thiện dịch vụ vào cuối tuần cho khu vực Valley Circle.
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
177

Pasadena (Caltech) to JPL

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
Cập nhật: Ga cuối mới về phía bắc cho Line 177 trên Wilson Av, gần Del Mar Bl.
Lý do: Di chuyển ra khỏi các tòa nhà dân cư đến địa điểm gần Caltech Campus.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 177
179

Rose Hill Transit Center to Arcadia

Lịch trình mới
Cập nhật: Các chuyến vào buổi tối muộn trên Line 179 qua Huntington Dr được mở rộng cho phù hợp với các chuyến vào ban ngày.
Lý do: Cải thiện dịch vụ vào buổi tối muộn.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 179
Cập nhật: Thay đổi nhỏ về tần suất vào các ngày thường trong tuần, vui lòng kiểm tra lịch trình.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
180

Hollywood to Pasadena

Lịch trình mới
Cập nhật: Điểm dừng về phía tây ở Broadway/Artsakh sẽ ngừng hoạt động. Các điểm dừng thay thế nằm ở Broadway/Louise và Brand/Broadway.
Lý do: Đảm bảo các xe buýt có đủ khoảng cách để rẽ trái từ Broadway về phía tây đến Brand về phía nam.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 180
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
182

East Hollywood to Rose Hill

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
205

San Pedro to Willowbrook Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Chuyến về phía nam cuối cùng trên Line 205 được mở rộng đến San Pedro vào các ngày thường trong tuần và cuối tuần.
Lý do: Cải thiện khả năng tiếp cận vào buổi tối muộn cho hành khách đến San Pedro.
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
206

Athens to Hollywood

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
207

Crenshaw Station to Hollywood

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
Cập nhật: Thay đổi nhỏ về tần suất vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, vui lòng kiểm tra lịch trình.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
210

South Bay / Redondo Beach Transit Center to Hollywood / Vine Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
211

Redondo Beach Transit Center to Downtown Inglewood

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
212

Hawthorne / Lennox Station to Hollywood / Vine Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
215

Redondo Beach C Line Station to Downtown Inglewood

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
217

La Cienega Station to Vermont / Sunset Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
224

Universal City Station to Sylmar Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
232

Long Beach to LAX City Bus Center

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
233

Sherman Oaks to Lake View Terrace

Lịch trình mới
Cập nhật: Thay đổi nhỏ về tần suất vào các ngày thường trong tuần, vui lòng kiểm tra lịch trình.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
234

Sherman Oaks to Sylmar

Lịch trình mới
Cập nhật: Thay đổi nhỏ về tần suất vào các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật, vui lòng kiểm tra lịch trình.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
235

Encino to Sylmar Metrolink Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
236

Encino to Sylmar Metrolink Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần và Thứ Bảy đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
237

Encino to North Hollywood

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
240

Northridge to Universal / Studio City Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
242

Tarzana to Northridge

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
243

Woodland Hills to Chatsworth

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
244

Woodland Hills to Chatsworth Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
246

San Pedro to Harbor Gateway Transit Center

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
251

Long Beach Blvd C Line (Green) Station to Eagle Rock

Lịch trình mới
Cập nhật: Line 251 gia tăng tần suất phục vụ vào các ngày thường trong tuần đến Eagle Rock. Đã điều chỉnh tần suất trên các đoạn khác.
Lý do: Đáp ứng yêu cầu của hành khách về việc gia tăng tần suất phục vụ đến Eagle Rock. Điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp với lượng hành khách và Kế Hoạch Xe Buýt NextGen.
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
256

CalState LA Transit Center to Sierra Madre Villa Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Line 256 sẽ chạy lộ trình hiện tại giữa Pasadena (Sierra Madre Villa Station) và Highland Park Station. Đoạn có lượng hành khách thấp trên Line 256 giữa Highland Park Station và Rose Hill Transit Center qua Collis Av sẽ ngừng hoạt động, đồng thời dịch vụ đi chung xe Metro Micro sẽ phục vụ khu vực này. Line 665 sẽ mở rộng ra phía bắc từ CalState LA đến Rose Hill Transit Center với giờ phục vụ được kéo dài, thay thế Line 256 ở khu vực này.
Lý do: Tập trung phục vụ đoạn Pasadena - Highland Park.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 256
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
258

Paramount to Highland Park

Cập nhật: Tại CalState LA Transit Center, Line 258 sẽ được điều chuyển sang Sân Ga 2, sử dụng chung sân ga này với Line 665.
Lý do: Thay đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu của nhiều người về việc mở rộng Montebello Bus Line 10 đến CalState LA.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 258
260

Artesia Station to Pasadena

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
267

El Monte Station to Pasadena

Lịch trình mới
Cập nhật: Line 267 sẽ mở rộng ra phía bắc từ Del Mar Station đến Raymond & Walnut để kết nối với Line 180, 256, LADOT Commuter Express 549 và Memorial Park Station.
Lý do: Đáp ứng yêu cầu của hành khách về việc cải thiện kết nối giữa Line 267 và các tuyến xe buýt khác tại Pasadena.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 267
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
344

Palos Verdes to Harbor Gateway Transit Center

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
460

Downtown LA to Disneyland

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
501

North Hollywood Station to Pasadena

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
550

Harbor Gateway Transit Center to Exposition Park

Lịch trình mới
Cập nhật: Thay đổi lịch trình Line 550 để cải thiện kết nối với Line 205 và 246.
Lý do: Đáp ứng yêu cầu của hành khách về việc cải thiện kết nối giữa Line 550 và Line 205, 246 tại Harbor Gateway Transit Center.
602

Pacific Palisades to Westwood

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
665

Cal State LA to Indiana Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Line 665 mở rộng ra phía bắc từ Cal State LA đến Rose Hill Transit Center qua Eastern Av, với giờ phục vụ được kéo dài và một ga cuối mới về phía nam nằm ở khu chợ tại Calada St/Olympic Bl.
Lý do: Đáp ứng yêu cầu của hành khách về việc cải thiện kết nối giữa East LA và El Sereno.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 665
Cập nhật: Một ga cuối mới ở phía nam sẽ được thiết lập cho Line 665 tại khu chợ ở Calada St/Olympic Bl
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
720

Santa Monica to Downtown LA

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
754

Athens to Hollywood

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
761

Expo / Sepulveda Station to Sylmar Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
B/D Line

B Line - Union Station to North Hollywood
D Line - Union Station to Wilshire/Western

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
K Line

Westchester / Veterans to Expo / Crenshaw

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
L Line Shuttle

Union Station to Pico / Aliso Station

Cập nhật: Xe Buýt Tuyến Ngắn L Line giữa LA Union Station và Pico Aliso Station sẽ ngừng hoạt động.
Lý do: Xe buýt tuyến ngắn này được thiết lập khi L Line bị rút ngắn lộ trình do hoạt động xây dựng Regional Connector. Không còn cần đến xe buýt tuyến ngắn này vì Regional Connector đã được khai thông.
C + K Line Shuttle

Aviation / LAX Station to Hindry / Florence Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
G Line

Chatsworth Station to North Hollywood Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
J Line (910)

Harbor Gateway Transit Center to El Monte Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Line 910 đã bổ sung thêm chuyến vào sáng sớm các ngày cuối tuần, về phía bắc từ Harbor Gateway Transit Center.
Lý do: Đáp ứng yêu cầu của hành khách về việc bổ sung thêm một chuyến vào sáng sớm các ngày cuối tuần và kết nối thuận tiện hơn với Line 246 về phía bắc tại Harbor Gateway Transit Center.
Cập nhật: Thay đổi nhỏ về tần suất vào các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật, vui lòng kiểm tra lịch trình.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.