Cập Nhật Dịch Vụ
Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2023

Từ ngày 10 tháng 12, Metro sẽ thực hiện các thay đổi đối với dịch vụ xe buýt và đường sắt để cung cấp các chuyến đi thường xuyên và đáng tin cậy hơn. Chúng tôi sẽ cải thiện tần suất trên các Line A, C, E và K, đồng thời điều chỉnh 37 lịch trình ngày thường, 29 lịch trình Thứ Bảy và 24 lịch trình Chủ Nhật đối với xe buýt để cải thiện độ tin cậy, cũng như thay đổi tuyến đường và điểm dừng cho nhiều tuyến xe buýt khác nhau nhằm cải thiện dịch vụ dành cho hành khách.

Tải xuống bản tóm tắt ở định dạng PDF về các cập nhật dịch vụ mới nhất có sẵn bằng các ngôn ngữ sau:

a photo of Metro buses
2

Westwood to USC
via Sunset Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
4

Santa Monica to Downtown LA
via Santa Monica Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 4
10

West Hollywood to Avalon Station
via Temple St, Melrose St

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
14

Cedars Sinai Medical Center to Washington / Fairfax
via Beverly Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Beverly Bl sẽ có một chuyến vào giờ cao điểm buổi sáng trong các ngày thường kéo dài qua Downtown LA tới Grand/Venice.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.
16

West Hollywood to Downtown LA
via West 3rd St

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
18

Wilshire/Western Station to Montebello Metrolink Station
via 6th St, Whittier Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
20

Westwood/Santa Monica to Downtown LA
via Wilshire Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
28

Century City to Downtown LA
via Olympic Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Các chuyến bổ sung có lịch trình vào giờ cao điểm buổi sáng/chiều kéo dài đến Century City, trong đó có một chuyến bổ sung về phía đông vào buổi chiều các ngày thường.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.
30

Pico Rimpau Transit Center to Indiana Station
via Pico Bl, 1st St

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
33

Santa Monica to Downtown LA
via Venice Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Các chuyến bổ sung được lên lịch đi về phía đông sau 10 giờ tối vào ngày thường và cuối tuần.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.
35

Downtown LA to Washington/Fairfax Transit Hub
via Washington Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần và Thứ Bảy đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
37

Cedars Sinai Medical Center to Washington/Fairfax
via Adams Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
38

Washington/Fairfax to Downtown LA
via Jefferson Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Dịch vụ tối muộn được điều chỉnh để chạy với tần suất 60 phút/chuyến thay vì 30 phút.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
40

South Bay/Redondo Beach Transit Center to Downtown LA
via MLK Bl, Hawthorne Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần và Thứ Bảy đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
45

Harbor Freeway Station to Lincoln Heights
via Broadway

Lịch trình mới
Cập nhật: Thêm một chuyến vào giờ cao điểm buổi sáng đi về phía bắc và thêm một chuyến vào giờ cao điểm buổi chiều đi về phía nam trong các ngày thường.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.
48

West Hollywood to Avalon Station
via Main St, South San Pedro St

Lịch trình mới
Cập nhật: Một chuyến đi vào buổi chiều các ngày thường kéo dài tới C Line Avalon Station.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.
51

CSU Dominguez Hills to Westlake/MacArthur Park Station
via 7th St, Avalon Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Thêm điểm dừng mới trên Central Av phía nam Victoria St tại Carson trong các chuyến về phía bắc.
Lý do: Tiếp cận khu vực địa phương thuận tiện hơn.
53

CSU Dominguez Hills to Downtown LA
via Central Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Sẽ không còn chạy theo tuyến đường cao tốc I-105 trong khu vực Willowbrook nữa và thay vào đó sẽ chạy theo tuyến Imperial Hwy, Compton Av và 120th St khi đi đến/từ Willowbrook/Rosa Parks Station. Các điểm dừng xe buýt sẽ được di dời từ Central Av/120th St đến Central Av phía nam 120th St theo cả hai chiều.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 53
55

Willowbrook/Rosa Parks Station to Downtown LA
via Compton Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Thêm một chuyến về phía bắc vào giờ cao điểm buổi sáng các ngày thường.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.
60

Artesia Station to Downtown LA
via Long Beach Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
62

Hawaiian Gardens to Downtown LA
via Telegraph Rd

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
66

Wilshire Center to Montebello Metrolink Station
via 8th St, Olympic Bl

Cập nhật: Đã thêm một điểm dừng mới cho các chuyến về phía tây trên Whittier Bl tại Gerhart St cho các chuyến xuất phát từ Commerce Center.
Lý do: Đến Commerce Center thuận tiện hơn.
70

Downtown LA to El Monte
via Cesar Chavez Av, Atlantic Bl, Garvey Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
81

Eagle Rock to Harbor Freeway Station
via Figueroa St

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
90

Downtown LA to North Hollywood
via Glendale Av, Foothill Bl, Vineland Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Đã thay đổi để kết thúc tại ga đường sắt hạng nhẹ Historic Broadway A & E Line mới ở Downtown LA, trên đường Broadway về phía bắc giữa 2nd và 3rd St.
Lý do: Kết nối thuận tiện hơn với đường sắt và đến Downtown LA dễ dàng hơn.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 90
94

Downtown LA to North Hollywood
via San Fernando Rd, Magnolia Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
102

LAX City Bus Center to South Gate
via La Tijera Bl, Exposition Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
105

Vernon to West Hollywood
via La Cienega Bl, Vernon Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Thứ Bảy đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
106

Monterey Park to Montebello
via Garvey Av, 1st Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
108

Marina Del Rey to Pico Rivera
via Slauson Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Kéo dài đến Rosemead Bl ở Pico Rivera để kết nối với Line 266. Các chuyến Line 108 được chọn hiện bắt đầu hoặc kết thúc tại Bell hoặc Cudahy sẽ được kéo dài từ Slauson Av qua Eastern Av tới Washington Bl tại City of Commerce.
Lý do: Cải thiện khả năng tiếp cận khu vực địa phương và kết nối hiệu quả hơn với các tuyến xe buýt khác.
110

Playa Vista to Bell Gardens
via Jefferson Bl, Gage Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
111

LAX City Bus Center to Norwalk Station
via Florence Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
117

LAX City Bus Center to Downey
via Century Bl, Imperial Hwy

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
134

Downtown Santa Monica Station to Malibu
via Pacific Coast Hwy

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
150

Chatsworth to Encino
via Topanga Canyon Bl, Ventura Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
152

West Hills Medical Center to North Hollywood Station
via Roscoe Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Chuyến về phía đông sẽ đi qua Roscoe Bl, Tuxford St và rẽ phải tại Lankershim Bl đến North Hollywood Station.
Lý do: Đơn giản hóa tuyến đường.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 152
154

Van Nuys to Burbank Station
via Oxnard St, Burbank Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
155

Burbank Station to North Hollywood Station
via Riverside Dr, Olive St

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
158

Chatsworth Station to Sherman Oaks
via Devonshire, Woodman

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
161

Thousand Oaks to Canoga Station
via Westlake Village, Agoura Hills, Calabasas

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
162

Woodland Hills to North Hollywood
via Sherman Wy, Vineland Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
165

West Hills to Burbank
via Vanowen St

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
167

Chatsworth Station to Studio City
via Plummer, Coldwater Canyon

Lịch trình mới
Cập nhật: Các chuyến tối muộn vào ngày thường và ngày cuối tuần sau 8 giờ tối sẽ không đi vào Sepulveda VA Medical Center.
Lý do: Lượng hành khách thấp.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 167
169

Warner Center to Burbank Airport
via Valley Circle, Saticoy St

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
177

Pasadena (Caltech) to JPL
via I-210, Del Mar Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
179

Rose Hill Transit Center to Arcadia
via Huntington Dr

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
180

Hollywood to Pasadena
via Los Feliz Bl, Colorado Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Sẽ sửa lại tuyến đường trở lại Central Av từ Brand Bl tại trung tâm thành phố Glendale.
Lý do: Cải thiện khả năng tiếp cận các điểm đến quan trọng cho hành khách.
a graphic map showing a visual representation of the described changes to Line 180
182

East Hollywood to Rose Hill
via Fletcher Dr, York Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
204

Athens to Hollywood
via Vermont Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
205

San Pedro to Willowbrook/Rosa Parks Station
via Wilmington Av, Vermont Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
206

Athens to Hollywood
via Normandie Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
207

Crenshaw Station to Hollywood
via Western Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
211/215

Redondo Beach to Inglewood
via Prairie Av, Inglewood Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
212

Hawthorne/Lennox Station to Hollywood/Highland Station
via La Brea Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình Thứ Bảy đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
217

La Cienega Station to Vermont/Sunset Station
via Hollywood Bl, Fairfax Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
224

Universal City Station to Sylmar Station
via San Fernando Rd, Lankershim Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
230

Studio City to Sylmar Metrolink Station
via Laurel Canyon Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
232

Long Beach to LAX City Bus Center
via Sepulveda Bl, Pacific Coast Hwy

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
233

Sherman Oaks/Lakeview Terrace
via Van Nuys Bl

Cập nhật: Điểm xe buýt dừng trả khách mới ở phía nam Sepulveda Bl/Exposition Bl.
Lý do: Đến Expo/Sepulveda Station thuận tiện hơn
235/236

Encino to Sylmar Metrolink Station
via Balboa Bl, Rinaldi St, Foothill Bl, Glenoaks Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
237

Encino to North Hollywood
via White Oak Av, Rinaldi St, Woodley Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
240

Northridge to Universal City/Studio City Station
via Reseda Bl, Ventura Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Tần suất phục vụ vào tối muộn tăng cao vào ngày thường và ngày cuối tuần từ 30 phút/chuyến lên 20 phút/chuyến.
Lý do: Cải thiện khả năng kết nối với các chuyến tàu Line B tại nhà ga Universal City/Studio City.
242/243

Tarzana to Northridge
via Tampa Av, Winnetka Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
244

Woodland Hills to Chatsworth Station
via De Soto Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
246

San Pedro to Harbor Gateway Transit Center
via Avalon Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
251

Long Beach Bl C Line Station to Eagle Rock
via Soto St

Lịch trình mới
Cập nhật: Thêm một chuyến về phía nam có lịch trình vào các buổi tối ngày thường sau 7 giờ tối, sẽ được kéo dài từ Huntington Park tới Line C.
Lý do: Kết nối đường sắt thuận tiện hơn.
260

Artesia Station to Pasadena
via Fair Oaks Av, Atlantic Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
265

Lakewood Center Mall to Pico Rivera
via Paramount Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
267

El Monte Station to Pasadena
via Del Mar Bl, Temple City Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
344

Palos Verdes to Harbor Gateway Transit Center
via Hawthorne Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
460

Downtown LA to Disneyland
via I-110 Freeway, I-105 Freeway

Lịch trình mới
Cập nhật: Thêm hai chuyến về phía đông có lịch trình vào giờ cao điểm buổi chiều các ngày thường. Các hạn chế điểm dừng tại Downtown LA cho tuyến này sẽ được dỡ bỏ và Line 460 sẽ sẵn sàng đón và trả khách tại mỗi điểm dừng của Line 460 theo cả hai chiều.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.
487/489

Downtown LA to Temple City

Lịch trình mới
Cập nhật: Tần suất phục vụ trên mỗi tuyến sẽ tăng từ 40 phút/chuyến lên 30 phút/chuyến vào các buổi sáng ngày thường về phía tây và vào các buổi chiều ngày thường về phía đông. LAC USC Medical Center Busway Station sẽ được đổi tên thành LA General Medical Ctr Station.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.
501

North Hollywood Station to Pasadena
via SR-134 Freeway

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
550

Harbor Gateway Transit Center to Exposition Park
via Harbor Transitway

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
602

Westwood to Pacific Palisades
via Sunset Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Tần suất phục vụ sẽ thay đổi về phía đông để đi qua Westwood Bl, rẽ phải tại Kinross Av, rẽ trái tại Veteran Bl.
Lý do: Tránh chậm trễ do ảnh hưởng của việc xây dựng Purple Line Extension tại Wilshire Bl/Westwood Bl.
603

Grand/LATTC Station to Glendale Galleria
via San Fernando Rd, Rampart St, Hoover St

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
617

Pico/Robertson to Culver City Station
via Beverwil Dr, Burton Wy, Robertson Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Lịch trình các ngày thường trong tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật đã được cập nhật.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
662

Altadena - Pasadena Shuttle
via Lake Av, Los Robles Av, Lincoln Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
720

Santa Monica to Downtown LA
via Wilshire Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Cải thiện độ tin cậy.
754

Athens to Hollywood
via Vermont Av

Lịch trình mới
Cập nhật: Minor timing changes, please check schedule.
Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với lượng hành khách.
761

Expo/Sepulveda Station to Sylmar Station
via San Fernando Bl, Van Nuys Bl, Sepulveda Bl

Lịch trình mới
Cập nhật: Điểm xe buýt dừng trả khách mới ở phía nam Sepulveda Bl/Exposition Bl.
Lý do: Đến Expo/Sepulveda Station thuận tiện hơn
A Line

Azusa to Long Beach

Lịch trình mới
Cập nhật: Vào giờ cao điểm trong ngày thường, tàu sẽ chạy với tần suất 8 phút/chuyến thay vì 10 phút. Vào buổi trưa ngày thường và từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều Thứ Bảy/Chủ Nhật, tàu sẽ chạy với tần suất 10 phút/chuyến thay vì 12 phút. Sẽ có thêm hai chuyến tàu được bổ sung vào cuối lịch trình hàng đêm mỗi chiều trên cả line A và E, kéo dài thời gian dịch vụ thêm 40 phút mỗi đêm, trong cả ngày thường và ngày cuối tuần, với các chuyến muộn nhất theo yêu cầu của nhiều hành khách sẽ khởi hành muộn hơn từ Long Beach, APU Citrus (Azusa) và Santa Monica sau 11:30 đêm.
C Line

Norwalk to Redondo Beach

Lịch trình mới
Cập nhật: Vào buổi trưa ngày thường và từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Bảy/Chủ Nhật, tàu sẽ chạy với tần suất 10 phút/chuyến thay vì 15 phút. ​
E Line

East Los Angeles to Santa Monica

Lịch trình mới
Cập nhật: Vào giờ cao điểm trong ngày thường, tàu sẽ chạy với tần suất 8 phút/chuyến thay vì 10 phút. Vào buổi trưa ngày thường và từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều Thứ Bảy/Chủ Nhật, tàu sẽ chạy với tần suất 10 phút/chuyến thay vì 12 phút. Sẽ có thêm hai chuyến tàu được bổ sung vào cuối lịch trình hàng đêm mỗi chiều trên cả line A và E, kéo dài thời gian dịch vụ thêm 40 phút mỗi đêm, trong cả ngày thường và ngày cuối tuần, với các chuyến muộn nhất theo yêu cầu của nhiều hành khách sẽ khởi hành muộn hơn từ Long Beach, APU Citrus (Azusa) và Santa Monica sau 11:30 đêm.
K Line

Expo/Crenshaw to Westchester/Veterans

Lịch trình mới
Cập nhật: Vào buổi trưa ngày thường, tàu sẽ chạy với tần suất 10 phút/chuyến thay vì 12 phút. Lưu ý: Với dịch vụ cuối tuần của Line K, tàu sẽ chạy với tần suất 20 phút/chuyến suốt cả ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật do công việc thi công và thử nghiệm để kết nối các Line C và K với LAX/Metro Transit Center Station mới (dự kiến mở cửa hoạt động vào cuối năm 2024).
C & K Line Link

Aviation/LAX Station to Westchester/Veterans Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Sẽ tăng tần suất phục vụ vào buổi trưa ngày thường lên 10 phút/chuyến và giảm tần suất vào ban ngày cuối tuần từ 12 phút/chuyến xuống 20 phút/chuyến.
Lý do: Để duy trì kết nối cho tất cả các chuyến tàu Line K đến/từ Line C.
J Line (910)

Harbor Gateway Transit Center to El Monte Station

Lịch trình mới
Cập nhật: Chuyến bổ sung khởi hành từ El Monte Station lúc 10:49 tối vào các buổi tối ngày thường và ngày cuối tuần tới Downtown LA và Harbor Gateway Transit Center, kéo dài thời gian phục vụ thêm 20 phút. LAC USC Medical Center Busway Station sẽ được đổi tên thành LA General Medical Ctr Station.
Lý do: Đáp ứng lượng hành khách tăng cao.